Szkoły średnie o profilu technicznym

Posted by & filed under .

Skończyły się już czasy, kiedy dla absolwenta gimnazjum lub wcześniej podstawówki, najlepszym rozwiązaniem było pójście do liceum ogólnokształcącego. Dotychczas utrzymywano, że to właśnie do liceów dostają się wszyscy najlepsi uczniowie, a pozostali muszą zadowolić się innym rozwiązaniem. Chodzi tu o technikum, czyli szkołę, którą przed laty utworzono właśnie jako alternatywę dla liceum ogólnokształcącego. W ostatnim czasie jednak ta szkoła średnia przestaje funkcjonować w cieniu jej „lepszego” odpowiednika. Wręcz przeciwnie, teraz pójście do technikum może być równie dobrym, a nawet znacznie korzystniejszym rozwiązaniem od nauki w liceum. Nic więc dziwnego, że w szkołach o technicznym profilu chciałoby uczyć się coraz więcej młodych ludzi.

Podobne tematy: http://www.druknaszkle.pl, www.rzetelne-pisanie-prac.pl - pisanie prac licencjackich, Lang-master.pl - tłumacz przysięgły warszawa

Wynika to z tego, iż technikum, w przeciwieństwie do liceum ogólnokształcącego, gwarantuje absolwentowi pewny zawód. Na koniec ogólniaka pisze się maturę, co ma duże znaczenie dla dalszego kontynuowania edukacji, przede wszystkim na uniwersytecie. W technikum z kolei, oprócz egzaminu dojrzałości, zdaje się również specjalny egzamin, dzięki któremu można uzyskać tytuł technika. Należy przy tym wspomnieć o ogromnym wyborze zawodów, takich jak technik analityk, fotograf czy nawet optyk. Jeżeli więc uda nam się z powodzeniem ukończyć technikum, możliwe będzie natychmiastowe rozpoczęcie pracy w zawodzie. Zdana w ogólniaku matura nie daje żadnej pewności, że znajdziemy pracę, a stanowi tylko przepustkę na studia. Niemniej jednak, w dzisiejszych czasach nawet po studiach niełatwo znaleźć pracę, więc nie dziwi fakt, że coraz więcej młodych ludzi wybiera technikum i pewny zawód.